Colofon & disclaimer

Ontwerp, advies en realisatie:
4fence internet & vormgeving, www.4fence.nl

Disclaimer
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze website stemt u in met het onderstaande.

De gegevens op lantaarndokkum.nl zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria heeft recht deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die door Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria in als betrouwbaar worden aanschouwd. Ondanks deze zorgvuldigheid en het gebruik van betrouwbare bronnen staat Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria niet in voor de volledigheid en juistheid van de op deze website geboden informatie.

Mogelijk wordt er op deze website verwezen naar informatie van derden. Dit kan als hyperlink of vermelding in de tekst. Deze informatie van derden is door Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen risico. Café De Lantaarn & Betty´s Cafetaria behoudt als rechthebbende alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, documenten (bijv. Word-, Excel-, PDF-bestanden), grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze website evenals op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.